Suport escolar alumnes primària

A les classes de suport, seguiment i ampliació, els alumnes de primària poden fer:
Maths skills course
• Classes de suport i seguiment escolar
 
Maths skills course

Aurea7 math skills course mostra potènciaAurea7 Math skills course sample

Al curs treballem els punts essencials per a una bona evolució en les matemàtiques, amb l’objectiu de què els alumnes que hi participen adquireixin unes bones competències en el raonament logicomatemàtic.
El curs permet una evolució personalitzada de l'alumne; es poden des de consolidar coneixements de cursos anteriors que no hàgin quedat ben adquirits, a introduir coneixements que corresponen a cursos superiors.
L’alumne parteix d’un nivell en què se sent còmode, a partir del qual va consolidant coneixements i, una vegada els ha consolidat, en va introduint de nous.
Els continguts que es treballen al curs els hem preparat l’equip de professorat d’Aurea7 i treballen els conceptes clau buscant que l'alumne/a faci un raonament del que es va introduint, a més d'incorporar també activitats on es treballa l'agilitat mental d'una forma divertida. A la finalització de cada punt es fa un treball de consolidació amb continguts en anglès.
El curs es fa en grups reduïts de 2 a 5 alumnes, i els alumnes tenen el suport del professor/a que els ajuda a raonar sempre que ho necessiten i a corregir els possibles errors que realitzen durant la classe. El treball en grup reduït permet fer un seguiment individualitzat de l'alumne, fet que ajuda a decidir quan l'alumne/a ha consolidat el coneixement i pot passar a treballar el següent punt.
 
 
Classes de suport i seguiment escolar
Es dona suport en la realització d'activitats i preparació dels exàmens de les assignatures que l’alumne realitza a l’escola. Generalment, a cada sessió es poden treballar 1 o 2 assignatures. Ensenyem tècniques d'estudi i a planificar la feina per tal de millorar els resultats acadèmics de tots aquells alumnes que hi participen.
 

Tant el curs com les classes es poden fer en grups reduïts o en classe particular. Fem un seguiment de l'evolució de l'alumne que fem arribar als pares mitjançant informes trimestrals i, si és necessari, ens posem en contacte amb l'escola per a conèixer millor l'alumne i així poder donar un millor suport.

 

Si vols apuntar-te o sol·licitar més informació, omple el formulari següent, i ens posarem en contacte amb tu: