FAQs: Preguntes freqüents de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

La Generalitat de Catalunya convoca cada any la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, per a tots aquells que tingueu 25 anys o més i no teniu estudis que us permetin accedir  a la universitat.

A continuació podeu veure diverses qüestions resoltes que habitualment es fa la gent abans de fer les proves.

Com és aquesta prova?

Consta de dues parts:

 • Fase comuna: Català, Castellà, Comentari de text i Llengua estrangera (anglès, francès, italià o alemany).

 • Fase específica: dues assignatures a triar entre les ofertes en la branca triada, depenent del grau universitari que vulguis fer.

 

Com sé quines assignatures he d’escollir a la fase específica?

És important que sàpigues quin grau universitari vols cursar o, com a mínim, quina branca prefereixes.

A Catalunya, els graus universitaris es divideixen en cinc especialitats diferents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i, per últim, enginyeria i arquitectura.

En funció de la branca que prefereixis, hauràs d’escollir dues de les assignatures d’entre les cinc que se’t proposen. A continuació, tens un requadre on et mostrem les diverses opcions.

 

Opcions d'accés

  Matèries

   A) Arts i humanitats

    Filosofia Geografia
    Història contemporània Història de l’art
    Literatura

     B) Ciències

      Biologia Física
      Matemàtiques Química

       C) Ciències de la salut

        Biologia Estadística
        Física Matemàtiques
        Química

         D) Ciències socials i jurídiques

          Economia de l’empresa Estadística
          Geografia Història contemporània
          Matemàtiques

           E) Enginyeria i arquitectura

            Dibuix tècnic Matemàtiques

            Economia de l’empresa Química
            Física


              

             Tingues present que hi ha algunes combinacions d’assignatures que donen accés a diverses branques o opcions; per exemple «geografia» i «història» donen accés a «Arts i humanitats» i a «Ciències socials i jurídiques»; o bé «economia de l’empresa» i «matemàtiques» donen accés a «Ciències socials i jurídiques» o «Enginyeria i arquitectura», entre d’altres. Així doncs, totes aquelles matèries que siguin coincidents en dues branques, et donaran accés a totes dues.

             En cas que vulguis fer un grau universitari en una universitat amb la modalitat a distància, com que no hi ha límit de places ni nota de tall, pots escollir qualsevol branca.

              

             Quan es fan els exàmens?

             En els darrers anys la prova s’ha convocat a finals d’abril o bé a principis de maig. Les proves es fan en dos caps de setmana, dissabte al matí. La fase comuna es realitza el primer dissabte i la fase específica, el segon.

              

             On es fa la prova?

             En cada convocatòria es poden modificar els centres on es realitzen les proves; no obstant això, en els darrers anys s’han pogut fer a diverses universitats públiques de Catalunya, bàsicament a les quatre capitals de província i a la Universitat Autònoma.

             En el moment de fer la inscripció a la prova, es pot escollir el centre universitari on es vol anar a fer la prova. La universitat on es fa la prova, no ha de ser necessàriament la universitat on més tard es farà el grau.

              

             Quan puc fer la matrícula?

             Normalment el període d’inscripció a la prova s’inicia dos mesos abans de l’examen. Cal estar atent a la pàgina web http://universitats.gencat.cat/ca/inici/ per fer la matrícula i el pagament en el període establert.

              

             Quins requisits necessito?

             No es demana cap titulació prèvia, únicament tenir 25 anys o més o bé complir-los al llarg de l’any natural. Tanmateix, és important saber que no es poden haver superat les PAU o equivalent o bé tenir un CFGS, ja que són titulacions que, segons la normativa vigent, permeten l’accés a la universitat.

              

             Tinc diversos anys d’experiència laboral relacionats amb el grau universitari que vull fer; puc convalidar alguna assignatura?

             No, en aquesta prova no es permeten les convalidacions per experiència laboral.

              

             Tinc el certificat del nivell C de català, puc convalidar aquesta assignatura?

             No, no es poden convalidar les assignatures de llengües. Tot i així et serà útil ja que el nivell que es demana és equivalent.

              

             Com es calcula la nota final de la prova?

             La nota que s’obté és una puntuació entre 0 i 10, amb tres números decimals. Se superarà la prova quan la qualificació final sigui 5 o superior. D’altra banda, aquesta nota s’obté de la mitjana aritmètica entre les dues fases (general i específica), sempre que la mitjana de cadascuna sigui 4 o superior.

             La nota de la fase general és la mitjana aritmètica entre els 4 exàmens que la componen i la nota de la fase específica, la mitjana aritmètica entre els 2 exàmens.

             Exemple de resultats de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

              

             Es pot aprovar una única fase?

             Sí, si obtens un 5 o més a una de les fases i la mitjana aritmètica de les dues fases no és 5 o superior, et pot quedar una fase aprovada i aquesta nota es guarda, únicament, per la convocatòria següent.

              

             Té caducitat aquesta prova un cop l’has superat?

             No, té una validesa indefinida.

              

             He superat la prova, però vull presentar-me per millorar la nota, es pot fer?

             Sí, et pots presentar tantes vegades com vulguis a la prova, tenint en compte que se’t guardarà la millor nota de cada fase, és a dir, es té en compte la nota de cada fase i no es pot reservar la nota d’una matèria en concret.

              

             En quina llengua s’han de fer els exàmens?

             Les assignatures de llengua s’han de fer en la llengua corresponent, mentre que les assignatures de comentari de text i les específiques es poden fer en català o en castellà.

              

             No estic d’acord amb la nota que he obtingut a la prova, puc reclamar?

             Sí, un cop es publiquen les notes hi ha un període destinat a reclamacions.

              

             Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys dona accés a cicles formatius de grau superior?

             Sí, però no es té prioritat en l’accés respecte els que han fet la prova d'accés a grau superior.

              

             Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys equival a tenir el batxillerat?

             A efectes administratius, sí; tot i que superant la prova no s’entrega el títol de batxillerat.

              

             Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys permet accedir a oposicions?

             De manera general sí, però cal comprovar la convocatòria corresponent.

              

             Si faig les proves per accedir a les universitats catalanes, puc accedir a universitats d’altres comunitats autònomes?

             Sí, però no es té prioritat en l’accés.

              

             Quines són les notes de tall per accedir a la universitat per via de majors de 25 anys?

             Les notes de tall varien en funció del grau universitari al qual es vol accedir. Les notes de tall de l’any actual les podeu trobar a l’enllaç següent:

             http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/