Summer English Course

El Summer English Course consisteix en la combinació de diferents activitats que tenen com a objectiu consolidar i millorar els coneixements en llengua anglesa, d'alumnes que estiguin cursant primària o primer cicle d’ESO (1er i 2on), durant l'estiu.

Les classes seguiran una temàtica concreta cada setmana que servirà de fil conductor per treballar les diferents competències (orals i escrites) i consolidar la gramàtica. 

Les activitats estan adaptades a cada edat i etapa d'aprenentatge i estan estructurades per a dur-se a terme d'una forma participativa i introduint activitats lúdiques, per facilitar la motivació de l'alumne.

Els grups són reduïts, de 2 a 6 alumnes, i diferenciats per cicle.

Els alumnes es poden inscriure al curs durant l'última setmana de juny i tot el juliol, per setmanes. 

Les classes es realitzen de dilluns a divendres en horari de 09.30 a 12.30, amb possibilitat de recollida a les 09.00h. El curs té un preu de 59€/setmana.

Si vols més informació o inscriure't al curs d'estiu, omple el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu: