Cursos Intensius d'idiomes

Si vols aprofitar l'estiu per progressar en el domini de l'anglès, l'alemany o el francès, t'oferim els cursos intensius d'idiomes d'estiu.

Els cursos intensius per a joves i per a adults tenen les característiques següents:

  • Estan dissenyats per ajudar-te a millorar ràpidament l'idioma, podent obtenir una titulació oficial.
  • Es realitzen en 4 setmanes, al mes de juliol i tenen una durada que oscil·la entre les 30 i les 60 hores.
  • Es realitzen en grups reduïts, de 2 a 6 alumnes i diferenciats pels diferents nivells MECR (A1 a C2).

En funció del nivell i duració, els cursos permeten:

  • Iniciar-se en un nou idioma.
  • Realitzar un nivell MECR complet, podent avançar un curs, o consolidar coneixements d'un nivell ja realitzat.
  • Preparar-se per a obtenir una titulació oficial.

Als cursos fem un treball competencial. La nostra metodologia d'aprenentatge fomenta la interacció entre el professor/a i els alumnes per tal de treballar al màxim les habilitats comunicatives de l'alumne, centrant-nos en la competència més important per a una bona evolució en l'aprenentatge, la oral. Els professors que realitzen les classes són nadius o amb titulacions superiors en l'idioma que imparteixen i tenen experiència en la impartició de classes dels nivells i edats que realitzen.

Amb els cursos intensius també tindràs accés al campus virtual on hi trobaràs continguts per la immersió en l'idioma i continguts d'ampliació que seguexien l'estructura del curs. En el cas dels adults que treballin els cursos poden ser 100% bonificables.

 

Si vols més informació, omple el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu: