FAQs: Preguntes freqüents sobre l'examen per obtenir el CAE

Quin nivell acredita el CAE (Certificate in Advanced English)?

L’objectiu de realitzar l’examen del CAE és acreditar que tens un nivell MECR (CEFR en anglès) C1 d’anglès, és a dir, que acredita que pots dur a terme les següents activitats en anglès:

  • Seguir un curs acadèmic a nivell universitari.

  • Comunicar-te de forma efectiva en un nivell professional.

  • Participar amb confiança en reunions de treball o seminaris acadèmics.

  • Expressar-te amb un alt nivell de fluïdesa.

De totes maneres, superar l’examen amb una puntuació molt alta t’acredita el nivell C2 del CEFR i, d’altra banda, no superar l’examen però obtenir una puntuació propera a l’aprovat t’acredita un nivell B2 d’anglès.


Per situar-te una mica amb els diversos nivells actuals de referència a nivell europeu tens la taula següent:

Nivells d'anglès segons el marc comú de referència europeu
English level

CEFR

(Common European Framework of Reference)

Cambridge exams
Proficiency C2 CPE (Proficiency)
Advanced C1 CAE (Advanced)
Upper - intermediate B2 FCE (First)
Intermediate B1 PET (Preliminary)
Elementary A2 KET (Key)
Beginner A2  
Starter A0  

 


Diversos nivells dels exàmens de Cambridge juntament amb puntuacions i equivalències entre ells

 

 

 

 

Qui emet el CAE ?

És un certificat que expedeix Cambridge English Assessment a través dels seus centres associats

 

Per què és important tenir el CAE?

Actualment a la majoria d’universitats catalanes demanen tenir un nivell B2 en una llengua estrangera (equivalent a la superació de l’examen del FCE) per tal de poder obtenir el títol de grau i en molts màsters també és necessari posseir aquest títol per tal de poder-hi accedir.

De totes maneres, cada vegada és més comú que es realitzin classes en anglès i que s’exigeixi un nivell d’anglès més elevat que el que acredita el FCE. A més, es pot considerar un element diferenciador respecte a l’obtenció del FCE que ja ha passat a ser un requisit indispensable per a moltes feines i estudis.

 

En què consisteix l’examen del CAE?

L’examen per obtenir el CAE consta de cinc parts:

1. Comprensió lectora i 2. Ús de la llengua (Reading i Use of english): Disposes d’1 h i 30 minuts per dur a terme aquestes dues parts. Consisteix en 8 exercicis dels quals els primers 4 són d’ús de la llengua i els 3 últims consisteixen en exercicis de comprensió lectora. Als primers exercicis cal aplicar coneixements de gramàtica i de vocabulari en diverses tipologies d’exercici i a la segona part s’avalua bàsicament la comprensió lectora.

3. Expressió escrita (Writing): Disposes d’1h i 30 minuts per dur a terme aquesta part de l’examen. Aquesta part consisteix en dos exercicis d’escriptura de textos de diverses tipologies. Per tant, caldrà tenir clares les estructures bàsiques dels diversos tipus de redacció per tal de poder resoldre els exercicis de forma correcta.

4. Comprensió oral (Listening): Disposes de 40 minuts per dur a terme aquesta part de l’examen. Aquesta consisteix en 4 exercicis de comprensió oral de diverses tipologies (tipus test, resposta curta, identificar qui parla, etc.).

5. Expressió oral (Speaking): Disposes de 15 minuts per dur a terme aquesta part juntament amb el/la teu/va company/a de treball. Conté també 4 parts en les quals s’inclouen preguntes de caire més personal per tal de començar i, seguidament, es duen a terme exercicis on es demana la interacció entre els dos candidats per tal de discutir sobre què és millor/pitjor, què prefereixen, etc.

 

Quina nota he de treure per tal d’obtenir el CAE?

Per obtenir el CAE cal que obtinguis una puntuació mitjana de, com a mínim, 180 punts de 210. Dins d’aquest rang es distingeixen 3 graus de puntuació:

  • Entre 200 i 210 punts → Grade A → CEFR C2

  • Entre 193 i 199 punts → Grade B → CEFR C1

  • Entre 180 i 192 punts → Grade C → CEFR C1

En cas d’obtenir una puntuació entre 160 i 179 punts, se’t farà un certificat conforme tens el nivell B2 d’anglès però no hauràs aconseguit superar l’examen per obtenir el CAE.

Té rellevància de cara al CAE obtenir grade A, B o C?

L’obtenció de qualsevol d’aquests graus comporta tenir el CAE així que qualsevol de les notes acredita tenir, com a mínim, un nivell C1. En el cas d’obtenir grade A, aquest acredita que tens un nivell C2.

El títol de CAE caduca?

El títol com a tal no té data de caducitat però sempre dependrà de l’administració o centre d’estudis que te’l demani per tal d’acreditar el nivell. En aquest cas, és possible que marquin unes dates concretes d’obtenció del CAE i del que hagis fet amb la pràctica de l’anglès des de l’obtenció de títol, però això dependrà exclusivament d’aquests centres.

Quan puc realitzar l’examen del CAE?

Per saber les dates d’exàmens del CAE a Catalunya, cal que consultis la següent pàgina:

https://exams-catalunya.com/ca/page/fechas-de-examen on podràs filtrar per tipus d’examen i per zona on es realitza per tal de trobar els exàmens més propers a la teva localitat.

Com m’inscric a l’examen?

Des de la mateixa pàgina https://exams-catalunya.com/ca/page/fechas-de-examen, pots inscriure’t a l’examen que més et convingui per dates i localitat. Cal que emplenis el full d’inscripció i que realitzis el pagament de la taxa d’examen. En cas de fer el curs en un centre associat, habitualment t’inscriurà indicant-te abans les dates d’examen.

 

Quan rebré les notes de l’examen?

Les notes de l’examen les pots consultar via internet entre 2 i 3 setmanes després d’haver realitzat l’examen. En cas de fer el curs en un centre associat, habitualment seran ells els que t’indicaran els resultats de la prova.

Quan rebré el certificat?

En cas d’aprovar la prova i obtenir el CAE, rebràs el títol en format paper entre 7 i 9 setmanes després d’haver realitzat l’examen. En cas d’haver fet la inscripció a través d’un centre associat, el centre et farà entrega del certificat.

 

L’examen es realitza tot en un mateix dia?

Les parts de reading, use of english, listening i writing sí que es realitzen el mateix dia (en general al llarg d’un matí). La part de speaking pot ser que es realitzi al mateix dia a la tarda o bé que es dugui a terme uns dies abans o després.

On es realitza l’examen?

Deu dies abans de la data d’examen, s’envia la informació sobre el lloc d’examen i horari de la prova. La ubicació sempre coincidirà amb la localitat que has seleccionat per a fer la prova.

Quin preu té l’examen?

Realitzar l’examen del CAE té un cost aproximat de 190 €.