Anglès Primària i ESO

Estructura dels cursos

Als cursos d'anglès per alumnes de primària i ESO es treballen les competències necessàries per a la comunicació: la lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral, centrant-nos en la competència més important per una bona evolució en l'aprenentatge, la oral. Per això, a les classes fomentem la participació entre alumnes i professor/a per tal de treballar al màxim les habilitats comunicatives de l'alumne.

Els cursos segueixen unitats didàctiques, que es combinen amb diversos projectes, que permeten la consolidació de l'aprenentatge de l'alumne i amb temàtiques que faciliten la motiviació.

L'objectiu és el de què l'alumne aconsegueixi un bon nivell en l'idioma, perquè quan siguin joves i adults puguin utilitzar l'anglès tant en l'àmbit laboral com en l'acadèmic, i obtenir les titulacions oficials que acrediten el domini de l'anglès.

Els cursos es realitzen en grups reduïts d'un màxim de 6 alumnes. Es realitzen durant el període escolar (Setembre a Juny) en horari extraescolar. Mantenim el període de matriculació obert durant tot el curs per afegir-se a un grup, sempre que l'alumne tingui el nivell adequat per a seguir les classes correctament.

Els cursos d'alumnes que cursen educació primària s'estructuren per edats, i els cursos d'alumnes que cursen ESO per nivells.

 

Equip de professorat

El centre té un coordinador pels cursos d'anglès que coopera amb la resta de professors/es en l'estructuració i millora de les classes i la selecció i creació dels materials.

Els professors tenen titulacions superiors en anglès i experiència en la impartició de classes.

 

Avaluació del seguiment i informes

Es realitzen avaluacions per comprovar l'evolució de l'alumne. Els pares reben els resultats conjuntament amb la valoració del seguiment de les classes.

 

Immersió amb el suport del campus

Els alumnes tenen accés al campus d'Aurea7 amb continguts per fer la immersió en l'anglès durant tot el curs, i continguts interactius complementaris que segueixen l'estructura dels cursos.
 

Si vols informació sobre cursos d'anglès per a alumnes de primària i ESO, omple el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu: